(1)
Siti Amira Othman. PENGHASILAN MONOLAPISAN POLIANILINA MENGGUNAKAN TEKNIK PALUNG LANGMUIR BLODGETT (LB); Penerbit UTHM, 2023.