(1)
Mohd Borhanuddin Zakaria. Harta Tak Alih Dalam Islam; Penerbit UTHM, 2022.