(1)
Tengku Intan Marlina Mohd Ali; Madiawati Mamat@Mustaffa; Maizira Abdul Majid. Gen Z Tanggapan Dan Pemikiran Dalam Pengajian Melayu; Penerbit UTHM, 2022.