(1)
Haliza Abdul Rahman. KOMUNITI DAN ISU KELESTARIAN PERSEKITARAN; Penerbit UTHM, 2022.