[1]
Siti Amira Othman 2023. PENGHASILAN MONOLAPISAN POLIANILINA MENGGUNAKAN TEKNIK PALUNG LANGMUIR BLODGETT (LB). Penerbit UTHM.