[1]
Mohd Borhanuddin Zakaria 2022. Harta Tak Alih dalam Islam. Penerbit UTHM.