[1]
Tengku Intan Marlina Mohd Ali et al. 2022. Gen Z Tanggapan dan Pemikiran dalam Pengajian Melayu. Penerbit UTHM.