[1]
Aeslina Abdul Kadir et al. 2022. PENGURUSAN SISA MAKANAN MENGGUNAKAN TEKNIK PENGKOMPOSAN BERASASKAN TEKNOLOGI HIJAU. Penerbit UTHM.