[1]
Amir Khalid et al. 2022. Buku Teks: Termodinamik Pelajar Kejuruteraan. Penerbit UTHM.