1.
Amiruddin MH, Wan Mamat WN, Rohanai RH. TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR. oj-tp [Internet]. 2018 Sep. 30 [cited 2023 Sep. 29];3(2). Available from: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4842