1.
Mohd Jamil UF, Ab Halim F. KAEDAH MNEMONIK AKRONIM DALAM MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU MERSING. oj-tp [Internet]. 2018 May 2 [cited 2022 Aug. 15];3(1). Available from: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4832