1.
Shariff AR, Puteh S. PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU. oj-tp [Internet]. 2018 Jan. 15 [cited 2023 May 29];. Available from: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4805