1.
Mohd Yusop M, Abbas LN. KESEDIAAN GURU TEKNIKAL MELANJUTKAN PENGAJIAN KE PERINGKAT TINGGI . oj-tp [Internet]. 2016Sep.8 [cited 2021Jun.18];1(1). Available from: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4759