1.
Yatim @ Mohd Yatim R, Idris MS. PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH DI DAERAH BATU PAHAT DARI PERSEPSI PELAJAR . oj-tp [Internet]. 2016 Sep. 8 [cited 2024 Mar. 2];1(1). Available from: https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4755