Mohamad Asri, M. A., R. Roddin, and T. I. A. . Ahmad Hariri. “KEJAYAAN PENGLIBATAN GOLONGAN WANITAKOMUNITI ORANG ASLI SUKU KAUM MAH MERI DI DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN”. Online Journal for TVET Practitioners, Jan. 2018, https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4807.