[1]
L. . Daud, F. A. N. Yunus, M. B. . Rahim, M. Z. Rozali, K. A. Abdul Rahman, and A. . Kamis, “Pelaksanaan Continuous Quality Improvement (CQI) dalam Kalangan Pensyarah di Kolej Kemahiran Tinggi Mara”, oj-tp, vol. 5, no. 2, pp. 57–62, Sep. 2020.