[1]
N. Hamzah, S. N. K. Rubani, A. Ariffin, N. Zakaria, and F. Ahmad, “Koswer Pembelajaran Interaktif Bagi Topik Pengaturcaraan Komputer”, oj-tp, vol. 5, no. 2, pp. 35-41, Sep. 2020.