[1]
S. . Ismail, M. M. . Mohamad, and N. S. . Mohd Faiz, “KAJIAN KES: PEMBELAJARAN BERASASKAN KERJA PROGRAM TEKNOLOGI PENGURUSAN FASILITI MELALUI KOLABORASI POLITEKNIK DAN INDUSTRI”, oj-tp, vol. 3, no. 2, Sep. 2018.