[1]
S. Ismail, M. M. Mohamad, and N. S. Mohd Faiz, “KAJIAN KES: PEMBELAJARAN BERASASKAN KERJA PROGRAM TEKNOLOGI PENGURUSAN FASILITI MELALUI KOLABORASI POLITEKNIK DAN INDUSTRI”, oj-tp, vol. 3, no. 2, 1.