[1]
Y. . Yusof, N. S. A. . Mohd Alwi, R. . Roddin, and H. . Awang, “PENERAPAN KEMAHIRAN EMPLOYABILITY DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KOLEJ KOMUNITI DI NEGERI JOHOR”, oj-tp, vol. 3, no. 2, Sep. 2018.