[1]
U. F. Mohd Jamil and F. Ab Halim, “KAEDAH MNEMONIK AKRONIM DALAM MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU MERSING”, oj-tp, vol. 3, no. 1, May 2018.