[1]
T. I. A. Ahmad Hariri, R. Roddin, M. M. Mohamad, M. A. . Asri, and M. S. Ghazalan, “KEUPAYAAN KOMUNITI KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN SUKU KAUM ORANG KUALA DI RENGIT, JOHOR”, oj-tp, Jan. 2018.