[1]
F. A. . Nur Yunus, N. . Abdul Suki, J. . Abd Baser, S. H. . Masran, M. F. . Marian, and M. B. . Rahim, “KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN KOMPETENSI PENGAJAR TVET TERHADAP PENGAJARAN TEKNIKAL BERDASARKAN PENDEKATAN MODEL RASCH”, oj-tp, vol. 2, no. 2, Sep. 2017.