[1]
R. Ahmat Miskam and M. M. Mohamad, “Reka Bentuk Instriksional Perisian Multimedia Interaktif KHB Pilihan (ERT) Tingkatan 2 Bertajuk Jahitan ”, oj-tp, vol. 2, no. 1, Mar. 2017.