[1]
N. Kamal Ruzaman and A. R. Abdul Razzaq, “Penggunaan Aplikasi Multimedia Interaktif Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Bagi Kanak-Kanak Sindrom Down”, oj-tp, vol. 2, no. 1, Mar. 2017.