[1]
R. Yatim @ Mohd Yatim and M. S. Idris, “PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN GURU KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH DI DAERAH BATU PAHAT DARI PERSEPSI PELAJAR ”, oj-tp, vol. 1, no. 1, Sep. 2016.