[1]
R. Ramli and Mohamad Hisyam bin Mohd Mohd Hashim, “Pengalaman Pembimbing Instruksional Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional (PLTV) dalam Menyokong Refleksi Pengajaran Guru Reka Bentuk dan Teknologi (RBT): The Experience of Vocational Technical Education and Training Instructional Mentors (TVET) in Supporting the Teaching Reflection of Design and Technology Teachers (RBT)”, oj-tp, vol. 8, no. 1, pp. 1–13, Mar. 2023.