[1]
N. F. Mohd Rusli, F. N. . Mohd Rofizi, and N. . Abu Bakar, “Telegram sebagai Medium Alternatif dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR): Telegram as an Alternative Medium in the Teaching and Learning Process at Home (PdPR)”, oj-tp, vol. 7, no. 2, pp. 66–75, Sep. 2022.