Abd Paris Khan, Siti Shamizatulfiza, and Abdul Rasid Abdul Razzaq. 2018. “AMALAN TERBAIK KEPIMPINAN PENGETUA SEKOLAH YANG BERJAYA DARI PROJEK ‘ISSPP’ : SATU TINJAUAN”. Online Journal for TVET Practitioners 3 (1). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4831.