Mohd Yusop, Maizatulakmar, and Lutfiah Natrah Abbas. 2016. “KESEDIAAN GURU TEKNIKAL MELANJUTKAN PENGAJIAN KE PERINGKAT TINGGI ”. Online Journal for TVET Practitioners 1 (1). https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4759.