ABD SAMAD, N.; RAZALI, N.; WAN AHMAD, W. M. R.; JAAFAR, F.; ISMAIL, A.; ISMAIL, E.; HARUN, H. PENGGUNAAN INSTRUKSIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) TERHADAP MATA PELAJARAN TERAS. Online Journal for TVET Practitioners, v. 3, n. 2, 11.