1.
Ismail S, Mohamad MM, Mohd Faiz NS. KAJIAN KES: PEMBELAJARAN BERASASKAN KERJA PROGRAM TEKNOLOGI PENGURUSAN FASILITI MELALUI KOLABORASI POLITEKNIK DAN INDUSTRI. oj-tp. 2018;3(2). Accessed June 19, 2024. https://publisher.uthm.edu.my/ojs/index.php/oj-tp/article/view/4848