(1)
Daud, L. .; Yunus, F. A. N.; Rahim, M. B. .; Rozali, M. Z.; Abdul Rahman, K. A.; Kamis, A. . Pelaksanaan Continuous Quality Improvement (CQI) Dalam Kalangan Pensyarah Di Kolej Kemahiran Tinggi Mara. oj-tp 2020, 5, 57-62.