(1)
Hamzah, N.; Rubani, S. N. K. .; Ariffin, A. .; Zakaria, N. .; Ahmad, F. . Koswer Pembelajaran Interaktif Bagi Topik Pengaturcaraan Komputer. oj-tp 2020, 5, 35-41.