(1)
Hamzah, N.; Rubani, S. N. K.; Ariffin, A.; Zakaria, N.; Ahmad, F. Koswer Pembelajaran Interaktif Bagi Topik Pengaturcaraan Komputer. oj-tp 2020, 5, 35-41.