(1)
Ariffin, A.; Nordian , N. F. N.; Hamzah , N.; Zakaria, N.; Rubani, S. N. K. Hubungan Antara Sikap Pelajar Dengan Tahap Tekanan Guru Program Pendidikan Inklusif Dalam Pendidikan Teknikal Dan Vokasional. oj-tp 2021, 6, 7-14.