(1)
Zaidi, N. F.; Lee, M. F. Ulasan Elemen Kesihatan Mental Pekerja Wanita Sektor Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Melalui Kaedah Analisis Matrik. oj-tp 2020, 5, 43-50.