(1)
Omar, M. R.; Puteh, S. Penguasaan Pengetahuan Teknologi Dan Inovasi Pengajar Di Pusat Latihan Teknikal Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. oj-tp 2019, 4, 114-119.