(1)
Haron, M. Z. .; Ahmad, A. . Efikasi-Kendiri Pelajar Teknologi Automotif Berdasarkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan Di Kolej Vokasional. oj-tp 2018, 3.