(1)
Ismail, S. .; Mohamad, M. M. .; Mohd Faiz, N. S. . KAJIAN KES: PEMBELAJARAN BERASASKAN KERJA PROGRAM TEKNOLOGI PENGURUSAN FASILITI MELALUI KOLABORASI POLITEKNIK DAN INDUSTRI. oj-tp 2018, 3 (2).