(1)
Ismail, S.; Mohamad, M. M.; Mohd Faiz, N. S. KAJIAN KES: PEMBELAJARAN BERASASKAN KERJA PROGRAM TEKNOLOGI PENGURUSAN FASILITI MELALUI KOLABORASI POLITEKNIK DAN INDUSTRI. oj-tp 1, 3.