(1)
Yusof, Y. .; Mohd Alwi, N. S. A. .; Roddin, R. .; Awang, H. . PENERAPAN KEMAHIRAN EMPLOYABILITY DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KOLEJ KOMUNITI DI NEGERI JOHOR. oj-tp 2018, 3.