(1)
Subramaniam, T. S. .; Ab Majid, N. F. .; Ariffin, A. .; Hamzah, N.; Rubani, S. K. . KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN PELAJAR TAHUN AKHIR (FPTV) DI UTHM. oj-tp 2018, 3.