(1)
Sern, L. C.; Chee, C. S. . Tahap Kepuasan Guru Terhadap Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Di Sekolah Menegah Harian Biasa Di Sarawak. oj-tp 2018, 3 (2).