(1)
Amiruddin, M. H. .; Wan Mamat, W. N. .; Rohanai, R. H. . TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DALAM KALANGAN PELAJAR KEJURUTERAAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR. oj-tp 2018, 3.