(1)
Abd Samad, N.; Razali, N.; Wan Ahmad, W. M. R.; Jaafar, F.; Ismail, A.; Ismail, E.; Harun, H. PENGGUNAAN INSTRUKSIONAL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK) TERHADAP MATA PELAJARAN TERAS. oj-tp 1, 3.