(1)
Abdullah, N. H. L. .; Ahmad, J. .; Hashim, S. . PERANAN SOSIOLOGI DALAM PENDIDIKAN ALAM SEKITAR: SATU CABARAN. oj-tp 2018, 3.