(1)
Mohd Jamil, U. F.; Ab Halim, F. KAEDAH MNEMONIK AKRONIM DALAM MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU MERSING. oj-tp 2018, 3.