(1)
Abd Paris Khan, S. S. .; Abdul Razzaq, A. R. . AMALAN TERBAIK KEPIMPINAN PENGETUA SEKOLAH YANG BERJAYA DARI PROJEK ‘ISSPP’ : SATU TINJAUAN. oj-tp 2018, 3.