(1)
Abd Samad, N. .; Wan Ahmad, W. M. R. .; Harun, H.; Amiruddin, M. H.; Hashim, S. .; Ja’apar, F. BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (SMK) DAERAH PONTIAN. oj-tp 2018.